De SEO verwachting voor 2022: MUM!

2022 gaat van start. In onze vorige blogartikel hebben we een overzicht gegeven van de belangrijkste updates van 2021. Wat kunnen we verwachten in 2022? Google lichtte in mei 2021 al een tipje van de sluier op: MUM. Maar wat is MUM precies en hoe kun je je hierop voorbereiden?

MUM: de aankondiging

Google kondigde MUM voor het eerst aan in mei 2021. In dit eerste artikel over MUM legt Google uit wat het doel is van MUM: goede resultaten geven op complexe zoekopdrachten.

Het voorbeeld dat Google gebruikt:

Stel je hebt de berg Adams beklommen. Komend najaar wil je de berg Fuji gaan beklimmen. Je wilt weten hoe je je hier het beste op voor kunt bereiden en hoe dit verschilt van jouw voorbereiding op de al beklommen berg Adams. Vraag je het aan een klim-expert die beide bergen al heeft beklommen, zou je zo antwoord kunnen krijgen. Maar wil je via Google een antwoord vinden heb je waarschijnlijk veel verschillende zoekopdrachten nodig. De ambitie van Google is het antwoord op deze vragen te geven zoals de klim-expert dat zou doen.

Met MUM (Multitask Unified Model) moet het in de toekomst mogelijk worden om met minder zoekopdrachten antwoorden te krijgen op complexe vragen waar geen 1-op-1 content voor beschikbaar is.

MUM: inhoud van 75 talen gebundeld

Wat MUM echt baanbrekend maakt is dat het content van 75 verschillende talen wil gaan combineren. Is er antwoord geschreven in een andere taal dan waarop gezocht wordt? Dan neemt Google dat mee. MUM gaat verder dan BERT, het taalbegrip is breder en zelfs nieuwe inhoud wordt met behulp van AI gegenereerd. Taalbarrières worden met MUM weggenomen.

MUM is multimodaal: het maakt gebruik van verschillende content

MUM gaat verschillende typen content gebruiken. Het gaat informatie uit tekst en afbeeldingen combineren. En in de toekomst kunnen daar meer bronnen aan toegevoegd worden, zoals video en audio.

Wanneer kunnen we MUM-updates verwachten?

Google heeft aangegeven de eerste updates in het voorjaar 2022 uit te gaan rollen. In feite zijn er al wat voorbereidingen gedaan. Zo is eind 2019 BERT uitgerold waarin het taalbegrip van Google werd verbeterd. En in het voorjaar van 2021 is ‘passage based ranking’ geïntroduceerd: eerdere updates die noodzakelijk zijn voor MUM om te gaan werken.

Overigens zagen we in Nederland weinig echte verbetering op basis van de BERT update. Ik ben dus heel benieuwd in hoeverre MUM ook daadwerkelijk al die talen gaat begrijpen. Een mooie ambitie is het in elk geval wel.

Hoe kun je je op de MUM-updates voorbereiden?

Eigenlijk zijn er geen nieuwe adviezen om in te spelen op de komende MUM-updates. Met MUM gaan passages gebruikt worden om antwoorden te formuleren. Het gebruik van structured data zal het vast makkelijker maken voor Google om passages te gebruiken van jouw site. Dus een check op je structured data en het toevoegen meer structured data-opties kun je vast op je to-do lijst zetten.

En zoals altijd het advies is: plaats relevante content. Vraag je bij het schrijven van pagina’s af welke vragen jouw bezoekers zich stellen en geeft daar antwoord op.

Of Google ook gaat verwijzen naar de verschillende sites waar het informatie vandaan heeft gehaald is onduidelijk. Geeft Google zelf samenvattingen zonder bronvermelding, dan is te verwachten dat de gemiddelde click-through-rates voor organische resultaten verder omlaag gaan. Geeft Google wel bronvermeldingen, dan is het een uitgelezen kans om vast te optimaliseren op passages en content in te delen in ‘hapklare blokken’.

Uiteraard zijn dit adviezen op basis van hoe ik geïnterpreteerd heb dat MUM gaat werken. Of ze daadwerkelijk effectief zijn moet de tijd uit gaan wijzen.

Wat kunnen we nog meer verwachten?

Al in 2009 rolde Google Goggles uit. Het stierf een stille dood. Met Google Goggles kon je zoeken op afbeeldingen en vergelijkbare afbeeldingen vinden. Je hoorde er dit jaar weinig van, maar er zijn updates geweest in het zoeken naar afbeeldingen. Vanaf nu is het ook mogelijk met een zoekopdracht naar een afbeelding een geschreven zoekopdracht mee te sturen.

Afbeeldingen blijven nog steeds een ondergeschoven kindje voor veel SEO-specialisten. En dat terwijl toch ongeveer een kwart van de zoekers gebruik maakt van de mogelijkheid op afbeeldingen te zoeken.

Ik verwacht dat het belang van het zoeken op afbeeldingen steeds groter gaat worden. Google heeft nog geen updates aangekondigd die hierop wijzen, maar in combinatie met de werking van MUM kan het zijn dat in 2022 hier ook meer aandacht aan geschonken wordt.

Wil jij volledig op de hoogte worden gebracht van de nieuwste SEO-ontwikkelingen?

Neem contact op met Debbie!